การทอผ้าเกาะยอ

หน้าแรก ย้อนกลับ การทอผ้าเกาะยอ

การทอผ้าเกาะยอ

 

การทอผ้าเกาะยอ1

 

         วิถีชีวิตการทอผ้าของชาวเกาะยอมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาเป็นผู้สอนการทอให้กับชาวบ้าน เริ่มแรกทอเพื่อใช้กันในครอบครัว ผ้าที่ทอจะเรียบ ไม่มีลวดลาย ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายการทอผ้าเปลี่ยนไปเป็นแบบยกดอกชนิดต่าง ๆ ผ้าทอเกาะยอปัจจุบันเป็นที่รู้จักและมีอัตลักษณ์แตกต่างจากถิ่นอื่นอย่างชัดเจน

 

 

1 เรียบเรียงโดยสรุปจากเว็บไซต์ “องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา”                                                           (http://www.kohyor.go.th/contactus, สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2563)

แชร์ 1521 ผู้ชม

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของหรอยๆ ชาวใต้

องค์ความรู้