เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของหรอยๆ ชาวใต้

หน้าแรก ย้อนกลับ

กริชสกุลช่างสงขลา ผลึกแห่งภูมิปัญญา

กริชสกุลช่างสงขลา ผลึกแห่งภูมิปัญญา

การดูลักษณะโค ( เหมวัว )

การดูลักษณะโค ( เหมวัว )

การทอผ้าเกาะยอ

การทอผ้าเกาะยอ

การทำน้ำชุบกุ้งสดชาวใต้

การทำน้ำชุบกุ้งสดชาวใต้

การยกยอ

การยกยอ

กินติมริมเล กินติม

กินติมริมเล กินติม

ขนมดู

ขนมดู

คั่วกลิ้ง

คั่วกลิ้ง

คุณค่าหนังตะลุงไทยภาคใต้

คุณค่าหนังตะลุงไทยภาคใต้

ชักอย่างไรให้หรอย...ต้องถามบัง

ชักอย่างไรให้หรอย...ต้องถามบัง

ชาว ม.อ.!!! หวันเย็นนี้กินไรดี…?

ชาว ม.อ.!!! หวันเย็นนี้กินไรดี…?

พาทำหนุมใต้กับโหม๋เรานิ

พาทำหนุมใต้กับโหม๋เรานิ

มงลง! (คาเฟ่) นางงามสงขลา

มงลง! (คาเฟ่) นางงามสงขลา

รองเง็ง

รองเง็ง

ร้านลับ ๆ ของคนกินเส้น

ร้านลับ ๆ ของคนกินเส้น

ลานวิ่ง

ลานวิ่ง

วันเดย์ทริป ถ่ายรูปชิค ๆ ที่เหมืองลิวง

วันเดย์ทริป ถ่ายรูปชิค ๆ ที่เหมืองลิวง

สงขลาบ้านเรา

สงขลาบ้านเรา

สงขลามีแต่ของหรอย

สงขลามีแต่ของหรอย

สีสันลูกปัดโนรา

สีสันลูกปัดโนรา

หนังสือบุดสังข์ศิลป์ชัย ฉบับภาคใต้

หนังสือบุดสังข์ศิลป์ชัย ฉบับภาคใต้

หล้วง : ภูมิปัญญารักษาดุลธรรมชาติ

หล้วง : ภูมิปัญญารักษาดุลธรรมชาติ

หาดใหญ่มีแต่ของหรอยหรอย

หาดใหญ่มีแต่ของหรอยหรอย

อร่อยเนาะ ! ผักเหนาะ

อร่อยเนาะ ! ผักเหนาะ

อัตคีตลักษณ์ปักษ์ใต้

อัตคีตลักษณ์ปักษ์ใต้

อีแปะสงขลา เงินตราแห่งหัวเมืองปักษ์ใต้

อีแปะสงขลา เงินตราแห่งหัวเมืองปักษ์ใต้

เต้าคั่วของหรอยหาดใหญ่

เต้าคั่วของหรอยหาดใหญ่

เปิดโลก “เด็กหาดใหญ่ในหลาด” มาทำน้ำผึ้งแว่น

เปิดโลก “เด็กหาดใหญ่ในหลาด” มาทำน้ำผึ้งแว่น

เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยคำว่า “หรอยจังฮู้”

เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยคำว่า “หรอยจังฮู้”

เรือกอและ

เรือกอและ

เส้นทางภูมิปัญญายากลาย

เส้นทางภูมิปัญญายากลาย

เหล็กขูด

เหล็กขูด

ไข่ครอบ

ไข่ครอบ

ไอ้คลกสีชูด,ไอ้คลกมลายู/ไอ้คลกแประ

ไอ้คลกสีชูด,ไอ้คลกมลายู/ไอ้คลกแประ

“จุติ” ย่านเรียนพิเศษที่อาหารโคตรพิเศษ

“จุติ” ย่านเรียนพิเศษที่อาหารโคตรพิเศษ