ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ข่าวประชาสัมพันธ์
จับมือสามมหาวิทยาลัยร่วมอนุรักษ์มรดกใต้

Highlight
ขนมใต้ทำง่ายหิดเดียว

Highlight
สงขลาเมืองเก่า คาเฟ่อย่างเก๋า

Highlight
หลบเรินแลมะโย่ง : ชีวิต ความเป็นไป และลมหายใจแห่งปักษ์ใต้

Highlight
ผลัดกันแหลง ผลัดกันเล่า Ep . 22 Southern Food, Good Taste: Yala-Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย  จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา”

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ : สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นมโนรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย  จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
“ 3 มหา’ลัย’สงขลาร่วมจัด สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา ”

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ม.ทักษิณ  และ มทร.ศรีวิชัยจัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ : สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นมโนรา