เหล็กขูด

หน้าแรก ย้อนกลับ เหล็กขูด

เหล็กขูด

 

เหล็กขูด

 

       เหล็กขูด1 เป็นภาษาถิ่นภาคใต้ที่นิยมใช้เรียกกันในแถบจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช โดยภาคกลางเรียกเหล็กขูดว่ากระต่ายขูดมะพร้าว เหล็กขูดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขูดเนื้อมะพร้าวสรรค์สร้างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเฒ่าคนแก่และมักทำเป็นรูปร่างคล้ายสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระต่าย ม้า เป็ด หรือขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน      โดยตาเหล็กขูดทำด้วยเหล็กดัดงอคล้ายคอห่าน และมีฟันเหล็กคล้ายฟันปลา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้คนหันไปใช้เครื่องขูดมะพร้าวไฟฟ้าที่สะดวกสบายกว่า ทำให้เหล็กขูดค่อย ๆ ถูกลืมเลือนไป

 

 

1 เรียบเรียงโดยสรุปจากเว็บไซต์ “ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” (สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2563)                     และเว็บไซต์ “วัฒนธรรมภูมิปัญญาภาคใต้” (สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2563)

Share : 507 ผู้ชม

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของหรอยๆ ชาวใต้

องค์ความรู้