สงขลาบ้านเรา

หน้าแรก ย้อนกลับ สงขลาบ้านเรา

สงขลาบ้านเรา
 
        สงขลาบ้านเรา
              สายลมเอื่อยเอื่อยยามสัมผัส
              ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกลิ่นทะเล
              คิดถึงภาพยกยอของโปย่าในวัยเด็ก
              คิดถึงวันที่พ่อเฒ่าเฉียงลูกโหนดให้กินในนา
              เสียงลูกยางที่ย่าชวนชี้ให้แลแล้วแลอีก
              หอมกลิ่นหนมดูที่ปลายหมูก
              คิดถึงกลิ่นแกงส้มปลาช่อนลูกเขาคันหม้อนั้น
              คิดถึงบ้าน...
              คิดถึงสงขลาบ้านเรา...
 

 

Share : 353 ผู้ชม

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของหรอยๆ ชาวใต้

องค์ความรู้