บทความ

หน้าแรก ห้องแสดงผลงาน บทความ ย้อนกลับ

นักศึกษา

แกงน้ำเคยยอดหวาย 8 มีนาคม 2565

แกงน้ำเคยยอดหวาย

หมูฮ้อง 8 มีนาคม 2565

หมูฮ้อง

ขนมซั้ง 8 มีนาคม 2565

ขนมซั้ง

หมี่ผัดฮกเกี้ยน 8 มีนาคม 2565

หมี่ผัดฮกเกี้ยน

ข้าวมันแกงไก่ 8 มีนาคม 2565

ข้าวมันแกงไก่

ขนมเจาะหู 15 กุมภาพันธ์ 2565

ขนมเจาะหู

ข้าวยำ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าวยำ

ขนมต้ม 15 กุมภาพันธ์ 2565

ขนมต้ม

สามสหายพาไปกิน: ซาลาเปาโกอ้วน 12 สิงหาคม 2564

สามสหายพาไปกิน: ซาลาเปาโกอ้วน

กินปู ดูทะเล @ธนาคารปูสิงหนคร 12 สิงหาคม 2564

กินปู ดูทะเล @ธนาคารปูสิงหนคร

การเดินทางของตัวหนังสือ 12 สิงหาคม 2564

การเดินทางของตัวหนังสือ

อื่นๆ

มวยกาหยง 12 สิงหาคม 2564

มวยกาหยง