ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย

หน้าแรก ย้อนกลับ ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย

ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย

เทศกาลเซอซาจี ที่มา : tirto.id

ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย

            อินโดนีเซียมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนที่เหลือ  นับถือศาสนาคริสต์ ฮินดู และพุทธ ในขณะเดียวกันก็ยังยึดถือเรื่องผี สิ่งเร้นลับที่ยึดถือกันมาหลายชั่วคน โดยเฉพาะบนเกาะบาหลี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งพิธีกรรม จนมีผู้กล่าวว่า หากได้ไปเยือนเกาะบาหลีแล้ว   ต้องได้เห็นพิธีกรรมอย่างน้อยหนึ่งพิธี ด้วยเหตุนี้อินโดนีเซียจึงมีเทศกาลงานประเพณีที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น

          1. เทศกาลเซอซาจี

         งานนี้มีจัดขึ้นที่ชวาและบาหลี เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณมากินอาหารที่ชาวบ้านได้ตระเตรียมไว้ สำหรับชาวชวาจะไม่กินอาหารนี้ เพราะถือเป็นของผี ต่างจากชาวบาหลี ซึ่งจะนำอาหารไปกินหลังประกอบพิธีกรรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข

          2. พิธีจีวา

        เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความแกร่ง ขจัดมลทินให้แก่จิตวิญญาณซึ่งสิงสถิตอยู่ทุกแห่งไม่เฉพาะแต่คน สัตว์ แต่รวมไปถึงต้นไม้ ผืนป่า ซึ่งเชื่อว่าจิตวิญญาณสามารถนำสิ่งดีและไม่ดีมาสู่สรรพสิ่งได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการประกอบพิธีจีวา เพื่อเพิ่มพลังและสร้างสมดุลให้แก่จิตวิญญาณ คนบางกลุ่มในอินโดนีเซียเชื่อว่า จีว่า หรือจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ อยู่ที่ศีรษะ จึงพยายามล่าหัวมนุษย์ที่คิดว่าเป็นศัตรู เพื่อเสริมเครื่องราง สร้างความรุ่งเรืองให้แก่ชุมชน

ที่มา :  merdeka.com

อ้างอิง

วิทย์ บัณฑิตกุล. (2555). หนังสือชุดประชาคมอาเซียน: อินโดนีเซีย. (หน้า 131-136). 

Share : 436 ผู้ชม

ประเพณี พิธีกรรม

องค์ความรู้