ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้

หน้าแรก ห้องแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ย้อนกลับ

ของกิน

ข้าวยำโบราณ (นราธิวาส) 15 มีนาคม 2567

ข้าวยำโบราณ (นราธิวาส)

ไก่ฆอและ (ปัตตานี) 15 มีนาคม 2567

ไก่ฆอและ (ปัตตานี)

เคาหยก (ยะลา) 15 มีนาคม 2567

เคาหยก (ยะลา)

 เต้าคั่ว (สงขลา) 15 มีนาคม 2567

 เต้าคั่ว (สงขลา)

แกงปัจรีสับปะรด (สตูล) 15 มีนาคม 2567

แกงปัจรีสับปะรด (สตูล)

ข้าวสังข์หยด (พัทลุง) 15 มีนาคม 2567

ข้าวสังข์หยด (พัทลุง)

หมี่หนำหล่อ (ตรัง) 15 มีนาคม 2567

หมี่หนำหล่อ (ตรัง)

หมี่กะทิปากพนัง (นครศรีธรรมราช) 15 มีนาคม 2567

หมี่กะทิปากพนัง (นครศรีธรรมราช)

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ (กระบี่) 15 มีนาคม 2567

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ (กระบี่)

โลบะ (ภูเก็ต) 15 มีนาคม 2567

โลบะ (ภูเก็ต)

 อาจาดหู (พังงา) 15 มีนาคม 2567

 อาจาดหู (พังงา)

ไข่เค็มไชยา (สุราษฎร์ธานี) 15 มีนาคม 2567

ไข่เค็มไชยา (สุราษฎร์ธานี)

ก๊กซิมบี้ (ระนอง) 15 มีนาคม 2567

ก๊กซิมบี้ (ระนอง)

 แกงส้มทุเรียน (ชุมพร) 15 มีนาคม 2567

 แกงส้มทุเรียน (ชุมพร)

ขนมดู 13 สิงหาคม 2564

ขนมดู

ของใช้

เสื้อผ้า

อื่นๆ