ขนมดู

หน้าแรก ย้อนกลับ ขนมดู

เจ้าของผลงาน Local Products Food


ขนมดู

 

                                                                                                                                                           ภาพโดย ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม                                                                                                                                   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

ลักษณะ

      ขนมดูนับเป็นขนมพื้นเมืองที่อยู่คู่จังหวัดสงขลามายาวนาน และเป็นขนมที่ใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา

        ขนมดูทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำตาลโตนด มีรูปร่างกลมบ้าง บิดเบี้ยวบ้าง มีรสชาติ      ชวนลิ้มลอง หอม หวาน มัน มีสีน้ำตาลปนดำ เนื้อแป้งนุ่ม ละลายในปาก และสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น

       ทั้งนี้เนื่องด้วยขนมดูมีสีสันธรรมดา จึงเป็นที่จดจำได้ไม่ยาก และแน่นอนที่สุดขนมดูของแท้จะต้องมีแป้งสีขาวติดมือไว้นิด ๆ เมื่อหยิบมาทาน

แหล่งจำหน่าย

1. ร้านป้าพร หมู่บ้านพะโค๊ะ หมู่ที่ 6 ต.จุมพล อ.สะทิงพระ จ.สงขลา โทร.082-4331063 

2. ตลาดพื้นเมืองในอำเภอต่างๆ เช่น อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลเกาะยอ อำเภอระโหนด                อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอหาดใหญ่ เป็นต้น

ราคา 20 บาท/ถุง
ติดต่อ

โทร. 082-4331063

ข้อมูลอื่นๆ

       ท่านใดสนใจฝึกทำขนมดูแบบดั้งเดิม ภายใต้บรรยากาศต้นตาลโตนดล้อมรอบ กลิ่นหอมของน้ำตาลโตนดแตะปลายจมูก สามารถไปเรียนรู้และฝึกทำจริง ๆ ได้ที่หมู่บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น 1 ใน 39 หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา สนใจติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (ผู้ใหญ่ตาล) โทร.089-8695013

 

 

Share : แชร์ 1026 ผู้ชม 13 สิงหาคม 2564

ขนมดู
ห้องแสดงผลงาน