EP.1 ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

หน้าแรก ย้อนกลับ EP.1 ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


เรื่อง “แหลงให้หรอยพ่อถิ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบภาคใต้"

โดย รศ. ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Share : แชร์ 1772 ผู้ชม 27 กันยายน 2564

EP.1 ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
แหลงเรื่องใต้ให้เทือน