ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2566 | 148 ผู้ชม

อัพเดทอื่นๆ


 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 66 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแสดงหนังตะลุงการแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรม workshop  และการแข่งขันขูดมะพร้าว โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั้ง 3 สถาบัน

รับชมข่าวเพิ่มเติม Click

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง Click

และ Click