คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา”

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กุมภาพันธ์ 2566 | 486 ผู้ชม

อัพเดทอื่นๆ


 

      ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีบุญสารท เดือนสิบ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา” ปี 2565 โดยความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่, สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสํานักการจัดการ นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบให้ดํารงอยู่ในสังคมถิ่นใต้และสังคมไทยอย่างสง่างาม 

        พร้อมทั้ง เป็นการเผยแพร่ประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประเพณีของชาวใต้อย่างถูกต้อง ผนวกเข้ากับศิลปะการแสดงชั้นครูอย่าง “โนรา” วัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก รวมทั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ด้วย

     ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) พร้อมด้วย ผอ.สถาบันทักษิณคดีศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวเนื่องกับด้านศิลปกรรม การออกแบบ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง การสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และการอนุรักษ์ศิลปการแสดงของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของโนรา ท่ารำ มีกิจกรรมออกบูธสาธิตทําขนมเดือนสิบ, การร้อยลูกปัดโนรา, จําหน่ายหัตถกรรมลูกปัดโนรา, และการแสดงผลงาน และนวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัย ของ มทร.ศรีวิชัย 

 

 

ที่มา: https://bit.ly/3lBdeXw