ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กุมภาพันธ์ 2566 | 686 ผู้ชม

อัพเดทอื่นๆ


 

        วันที่ 21 ก.ย. 65 งานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ ให้ดำรงอยู่ในสังคมถิ่นใต้และสังคมไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้แก่นักศึกษา บุคลากรได้เรียนรู้ประเพณีอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลาให้ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้ 

       การแสดงเปิดงาน ชุด “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา สู่ยูเนสโก” แสดงโดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) อาจารย์วีระเดช ทองคำ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โอกาสนี้ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมยินดี กับ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม และ คุณเนติพงศ์ ไล่สาม ที่ได้รับยกย่องเป็น ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2565 จากสถาบันศิลปหัตถกรรมไทย

 

 

ที่มา: https://bit.ly/3I7EjsK