คติความเชื่อ

หน้าแรก ย้อนกลับ

ความเชื่อของชาวภาคใต้

ความเชื่อของชาวภาคใต้

ทองสูง

ทองสูง

ผี: ความเชื่อในภาคใต้

ผี: ความเชื่อในภาคใต้

หัวนอนปลายเท้า

หัวนอนปลายเท้า

หุงข้าวเหนียวดำ : พิธีกรรม

หุงข้าวเหนียวดำ : พิธีกรรม

เชิญแม่ซื้อ

เชิญแม่ซื้อ

เรือน

เรือน

โนราเหยียบเสน

โนราเหยียบเสน