ประเพณี พิธีกรรม

หน้าแรก ย้อนกลับ

การจัดหมฺรับและขนมสำคัญ 5 อย่าง

การจัดหมฺรับและขนมสำคัญ 5 อย่าง

การให้ทานไฟ การทำบุญขึ้นชื่อของชาวนครศรีธรรมราช

การให้ทานไฟ การทำบุญขึ้นชื่อของชาวนครศรีธรรมราช

กินเจ

กินเจ

ขนมบุหงาปูดะ

ขนมบุหงาปูดะ

ชิงเปรต

ชิงเปรต

ซัดต้ม ประเพณีน่าชมของพัทลุง

ซัดต้ม ประเพณีน่าชมของพัทลุง

บอกเล่าเรื่องราวงาน  “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา ผ่านทางสายตาผู้ชม”

บอกเล่าเรื่องราวงาน “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา ผ่านทางสายตาผู้ชม”

ประเพณีทำบุญเดือนสิบ

ประเพณีทำบุญเดือนสิบ

ประเพณีทีปาวลี

ประเพณีทีปาวลี

ประเพณีลอยเรือ

ประเพณีลอยเรือ

ประเพณีฮารีรายอ วัฒนธรรมสองดินแดน

ประเพณีฮารีรายอ วัฒนธรรมสองดินแดน

ประเพณีและพิธีกรรมการเฉลิมฉลองของประเทศอินโดนีเซีย

ประเพณีและพิธีกรรมการเฉลิมฉลองของประเทศอินโดนีเซีย

ประเพณีและพิธีกรรมของประเทศบรูไน : เทศกาลกาไว

ประเพณีและพิธีกรรมของประเทศบรูไน : เทศกาลกาไว

ประเพณีและพิธีกรรมของประเทศบรูไน : เทศกาลถือศีลอด

ประเพณีและพิธีกรรมของประเทศบรูไน : เทศกาลถือศีลอด

ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย

ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย

ประเพณีไทปูซัม

ประเพณีไทปูซัม

ปูเละ

ปูเละ

ลากพระ

ลากพระ

หกเรื่องราวของประเพณีสารทเดือนสิบ (วีดีโอ)

หกเรื่องราวของประเพณีสารทเดือนสิบ (วีดีโอ)

เทศกาลดินาญัง

เทศกาลดินาญัง

เทศกาลอาตี-อาตีฮัน

เทศกาลอาตี-อาตีฮัน

แห่ผ้าขึ้นธาตุ

แห่ผ้าขึ้นธาตุ