ประเพณี พิธีกรรม

หน้าแรก ย้อนกลับ

การจัดหมฺรับและขนมสำคัญ 5 อย่าง

การจัดหมฺรับและขนมสำคัญ 5 อย่าง

กินเจ

กินเจ

ขนมบุหงาปูดะ

ขนมบุหงาปูดะ

ชิงเปรต

ชิงเปรต

ประเพณีทำบุญเดือนสิบ

ประเพณีทำบุญเดือนสิบ

ประเพณีลอยเรือ

ประเพณีลอยเรือ

ประเพณีฮารีรายอ วัฒนธรรมสองดินแดน

ประเพณีฮารีรายอ วัฒนธรรมสองดินแดน

ประเพณีและพิธีกรรมการเฉลิมฉลองของประเทศอินโดนีเซีย

ประเพณีและพิธีกรรมการเฉลิมฉลองของประเทศอินโดนีเซีย

ประเพณีและพิธีกรรมของประเทศบรูไน : เทศกาลกาไว

ประเพณีและพิธีกรรมของประเทศบรูไน : เทศกาลกาไว

ประเพณีและพิธีกรรมของประเทศบรูไน : เทศกาลถือศีลอด

ประเพณีและพิธีกรรมของประเทศบรูไน : เทศกาลถือศีลอด

ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย

ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย

ปูเละ

ปูเละ

ลากพระ

ลากพระ

หกเรื่องราวของประเพณีสารทเดือนสิบ (วีดีโอ)

หกเรื่องราวของประเพณีสารทเดือนสิบ (วีดีโอ)

แห่ผ้าขึ้นธาตุ

แห่ผ้าขึ้นธาตุ