ดนตรี การละเล่น ศิลปะพื้นบ้าน

หน้าแรก ย้อนกลับ

การเชิดสิงโต

การเชิดสิงโต

ครูหมอโนรา

ครูหมอโนรา

คุณค่าหนังตะลุงไทยภาคใต้

คุณค่าหนังตะลุงไทยภาคใต้

งาจาต นาฏศิลป์ถิ่นอิบาน: การแสดงนาฏศิลป์ของประเทศบรูไน

งาจาต นาฏศิลป์ถิ่นอิบาน: การแสดงนาฏศิลป์ของประเทศบรูไน

ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้

ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้

ดนตรีมอแกน

ดนตรีมอแกน

ทำความรู้จักกับ “ซาปิน” ศิลปะการแสดงของชาวมลายู

ทำความรู้จักกับ “ซาปิน” ศิลปะการแสดงของชาวมลายู

รองเง็ง

รองเง็ง

วายัง ปูร์วา: ศิลปะการแสดงของประเทศอินโดนีเซีย

วายัง ปูร์วา: ศิลปะการแสดงของประเทศอินโดนีเซีย

ศ. ศรีอู่ทอง คณะเพลงบอกคนรุ่นเก่ากับเยาวชนคนรุ่นใหม่

ศ. ศรีอู่ทอง คณะเพลงบอกคนรุ่นเก่ากับเยาวชนคนรุ่นใหม่

สีสันลูกปัดโนรา

สีสันลูกปัดโนรา

หมากขุม เกมรางหลุมสไตล์ Y2K

หมากขุม เกมรางหลุมสไตล์ Y2K

อัตคีตลักษณ์ปักษ์ใต้

อัตคีตลักษณ์ปักษ์ใต้

อิมบาย่า (imbayah) ประเพณีของชาวอิฟูเกา แห่งประเทศฟิลิปปินส์

อิมบาย่า (imbayah) ประเพณีของชาวอิฟูเกา แห่งประเทศฟิลิปปินส์

เครื่องดนตรีที่มีความโดดเด่นในประเทศมาเลเซีย

เครื่องดนตรีที่มีความโดดเด่นในประเทศมาเลเซีย

โนรา

โนรา

“ตินิคลิ่ง” ศิลปะการแสดงประเทศฟิลิปปินส์

“ตินิคลิ่ง” ศิลปะการแสดงประเทศฟิลิปปินส์