นายอิ่ม จิตต์ภักดี

หน้าแรก ย้อนกลับ นายอิ่ม จิตต์ภักดี

นายอิ่ม จิตต์ภักดี
 

 

นายอิ่ม จิตต์ภักดี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปี 2540

 
 

1.ประวัติ

       นายอิ่ม จิตต์ภักดี1 หรือหนังอิ่มเท่ง เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2464 ที่บ้านคลองช้าง      ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายฉิม มารดาชื่อ นางพลัด ต่อมาสมรสกับนางสาวเนี่ยว    คงสม มีบุตรร่วมกัน 8 คน

       หนังอิ่มเท่งมีความสนใจเกี่ยวกับหนังตะลุงมาตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยเริ่มต้นจากการดูหนังตะลุงแล้วจึงกลับมาฝึกหัดเล่นหนังตะลุงด้วยตนเองที่บ้าน แต่ก็ไม่เคยฝึกอย่างจริงจังมากนัก จนกระทั่งหลังจากแต่งงานได้ไม่นาน หนังอิ่มเท่งก็กลับมาหลงใหลหนังตะลุงอีกครั้ง และได้สร้างโรงฝึกหัดหนังตะลุงขึ้นในบ้าน ต่อมาได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหนังม้ง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้หนังอิ่มเท่งฝึกหัดหนังตะลุงได้ไม่นานก็ออกโรงแสดงครั้งแรกที่บ้านไทรใหญ่ ตำบลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมพอสมควร

       ต่อมาหนังอิ่มเท่งได้ออกตระเวนแสดงหนังตะลุงไปเรื่อย ๆ จนเริ่มมีชื่อเสียงและยึดอาชีพ      การแสดงหนังตะลุงมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี อีกทั้งยังเป็นนายหนังตะลุงระดับแนวหน้าคณะหนึ่งของภาคใต้ โดยมีตัวตลกเอก คือ “ไอ้เท่ง” เป็นตัวตลกหนังตะลุงที่เน้นวิพากษ์วิจารณ์สังคมทำให้ไอ้เท่งเป็นตัวชูโรงและเป็นสัญลักษณ์ของหนังตะลุงอิ่มเท่งมาจนถึงปัจจุบัน

2.การศึกษา

          ได้ศึกษาเบื้องต้นจากบิดามารดาจนอ่านออกเขียนได้ ต่อมาจึงได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบางทิง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และเมื่อ พ.ศ. 2476 ได้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบางกล่ำ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

3.การทำงาน 

       แสดงหนังตะลุงมาหลายครั้งจนมีชื่อเสียง แต่การแสดงครั้งสำคัญของหนังอิ่มเท่ง มีอยู่ 3 ครั้ง คือ

1. การแสดงที่วัดวาแฉ้ บ้านหนองไทร จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการแสดงหนังตะลุงแข่งกับโนราเติมวิน-วาด เป็นครั้งแรก

2. การแสดงที่งานวัดปากคลอง จังหวัดตรัง ในงานฉลองศาลาการเปรียญ ซึ่งนับว่าเป็นสนามเปิดตัวหนังอิ่มเท่งอีกครั้ง

3. การแสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ที่สถาบันราชภัฏสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยหลังจากจบการแสดงดังกล่าว ตัวแทนจากคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับชมการแสดงข้างต้น เกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก จึงได้เสนอชื่อและผลงานของหนังอิ่มเท่งต่อคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาให้ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่น จากสมาพันธ์หนังตะลุง จังหวัดสงขลา

4.รางวัล     

พ.ศ. 2540:  - รางวัล “ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น” สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) จากสำนักงาน                                  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                    - รางวัล “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) จากสำนักงาน                                         คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

 

1 เรียบเรียงโดยสรุปจากเว็บไซต์ “https://www.m-culture.go.th/songkhla/ewt_news.php?nid=240&filename=index”,             สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Share : 366 ผู้ชม

ศิลปินแห่งชาติ

องค์ความรู้