หุงข้าวเหนียวดำ : พิธีกรรม

หน้าแรก ย้อนกลับ หุงข้าวเหนียวดำ : พิธีกรรม

หุงข้าวเหนียวดำ : พิธีกรรม

ที่มา พิธีกินข้าวเหนียวดำวัดเขาอ้อ

 

หุงข้าวเหนียวดำ : พิธีกรรม

 

         หุงข้าวเหนียวดำ1 เป็นพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อย่างหนึ่งของสำนักวัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควน-  ขนุน จังหวัดพัทลุง โดยนำข้าวเหนียวดำประสมกับน้ำยาว่านต่าง ๆ หุงจนสุกแล้วปลุกเสกอาคมโดยอาจารย์ผู้ชำนาญเวท ใช้รับประทานเพื่อให้อยู่ยงคงกระพัน

         เครื่องยาว่านที่ใช้ประสมมีประมาณ 108 ชนิด เช่น ว่านขมิ้นดำ ว่านขมิ้นขาว ว่านสามพันตึง ว่านขมิ้นเหลือง ว่านเอ็นเหลือง ว่านมหาเมฆ ว่านมหานิล ว่านเพชรตาเหลือก ว่านมหากาฬ ว่านมหาปราบ ว่านหนุมานนั่งแท่น ว่านหนุมานสนานกาย ว่านกำลังหนุมาน ว่านสบู่เลือด ว่านเพชรหึง ว่านสากเหล็ก ว่านพระเจ้าคุ้มภัย ว่านเปราะดำ ว่านเขาควาย ว่านพระเจ้าห้าองค์ ว่านนิรพัตร ว่านหอกหัก ว่านประกายเหล็ก ว่านกระชายดำ ว่านเพชรน้อย ว่านไพลดำ เป็นต้น เมื่อได้ว่านที่ต้องการแล้วก็นำมาต้มเอาน้ำยาประสมกับข้าวเหนียวดำใส่หม้อนำไปประกอบพิธีในอุโบสถ หม้อและไม้ฟืนทุกอันอาจารย์ผู้ประกอบพิธีจะต้องลงอักขระกำกับไว้ อาจารย์จะเริ่มปลุกเสกตั้งแต่จุดไฟจนกระทั่งข้าวในหม้อจะสุก แล้วปั้นเป็นก้อนกลม ๆ นำมาปลุกเสกอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงแจกจ่ายไปรับประทาน เชื่อกันว่าผู้ที่กินข้าว-เหนียวดำแล้วจะสามารถอยู่ยงคงกระพัน และยังเชื่อว่าเป็นยารักษาโรคแก้ปวดหลังปวดเอวได้ด้วย (ทิพวัลย์ พิยะกูล)

 

 

 

 

 

 

1 เรียบเรียงโดยสรุปจากเรื่อง “หุงข้าวเหนียวดำ : พิธีกรรม” (หน้า 8633). ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่มที่ 18. (2542).       มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. กรุงเทพฯ.                                  

Share : 180 ผู้ชม

คติความเชื่อ

องค์ความรู้