นายฉิ้น อรมุต

หน้าแรก ย้อนกลับ นายฉิ้น อรมุต

นายฉิ้น อรมุต
 

 

นายฉิ้น อรมุต

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปี พ.ศ.2532

 
 

1.ประวัติ

       นายฉิ้น อรมุต1 เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2474 ที่จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายยก และมารดาชื่อนางแช่ม นายฉิ้นได้สมรสกับนางเหี้ยง คงสุวรรณ มีบุตรร่วมกัน 8 คน หลังจากนางเหี้ยงเสียชีวิต จึงได้สมรสใหม่อีกครั้งกับนางปราณี ไชยสอน และมีบุตรร่วมกันอีก 2 คน

       นายฉิ้นเป็นผู้ที่หลงใหลหนังตะลุงเป็นอย่างมากมาตั้งแต่เด็ก อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการ  และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงจากคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น จนทำให้มีทักษะการแสดงหนังตะลุงอย่างลึกซึ้ง แตกฉาน และมีความสามารถในการเขียนบทหนังตะลุงเป็นเลิศ อีกทั้งยังได้แสดงหนังตะลุงทั่วทั้งภาคใต้ ภาคกลาง และประเทศมาเลเซีย ไม่น้อยกว่า 6,000 ครั้ง นับได้ว่าเป็นหนังตะลุงที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

       นอกจากนี้นายฉิ้นเป็นหนังตะลุงที่โดดเด่นในการร้องกลอนสด มีไหวพริบและปฏิภาณอันเป็นเลิศ สามารถพลิกแพลงกลอนให้เข้ากับสถานการณ์หน้าโรงหนังตะลุงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งขับร้องบทกลอนเป็นภาษาที่งดงาม บทเจรจาที่น่าประทับใจ ประกอบกับการนำเสนอเรื่องราวที่ส่งเสริมศีลธรรมกับคุณธรรมอันดีงาม ทำให้นายฉิ้นเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ชมและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งภาคใต้ ภาคกลาง และประเทศมาเลเซีย

2.การศึกษา

ปี พ.ศ.2486 : สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

ปี พ.ศ.2546 : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3.การทำงาน

- สมาชิกสมาพันธ์หนังตะลุง จังหวัดสงขลา
- ประธานกรรมการคัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขาศิลปะการแสดง
- ประธานกรรมการโรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
- กรรมการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
- กรรมการสภาวัฒนธรรม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
- กรรมการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4.รางวัล  

ปี พ.ศ.2518 : แสดงหนังตะลุงถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ปี พ.ศ.2532 : รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

1 เรียบเรียงโดยสรุปจากเว็บไซต์ “https://clib.psu.ac.th/southerninfo/content/4/88aafc1b”, สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์ 484 ผู้ชม

ศิลปินแห่งชาติ

องค์ความรู้